طریقه تغییر حالت داکت اسپلیت ، تغییر فصل داکت اسپلیت ، نقشه سیم کشی

تعمیرات داکت اسپلیت ، جابجایی و شارژ گاز میباشد در ادامه این مقاله آموزش طریقه تغییر حالت داکت اسپلیت ، تغییر فصل داکت اسپلیت از سرمایش به گرمایش را با هم برسی میکنیم. و در ادامه با نقشه سیم کشی داکت اسپلیت آشنا میشویم ... ادامه مطلب